You are a true success when you help others succeed.
TRUE Original Document QRCODE
SCAN TO VERIFY

Rosenius Entreprenad AB - Behörighetsbevis

Utfärdat av Byggkeramikrådet

Detta dokument visar att företaget är behörigt i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, BBV.

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättningsentreprenörerna, PER och Kakelföreningen, KAF.

Med bildandet av BKR skapades en gemensam organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från såväl entreprenörer som leverantörer inom kakel & klinker så kallad byggkeramik.

Idag är BKR den stora auktoriteten när det gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum som i torra utrymmen. Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV, är för keramiska konstruktioner i våtrum ansedda som normen för fackmässighet inom området.

Läs mer om BKR

Ladda ner & Skriv ut Behörighetsbevis